DU MOTION
PRAVILA DOGAĐAJA

I. REGISTRACIJA I SUDJELOVANJE

Svaki natjecatelj koji se registrira i sudjeluje u bilo kojoj od Du Motion
(u daljnjem tekstu: Organizator) utrka (u daljnjem tekstu: Događaj)
suglasan je sa sljedećim pravilima i smjernicama:


1. Svjestan sam da mogu sudjelovati u Događaju samo ako sam;

- potpuno i istinito ispunio obrazac za registraciju,

- platio cjelokupnu cijenu registracije,

- bezuvjetno prihvatio ove pravila i smjernice Događaja.


2. Izjavljujem i jamčim da sam u potpunosti ovlašten registrirati se za Događaj putem web stranice događaja i da sam ovlašten koristiti kreditnu karticu ili druga sredstva plaćanja koja sam naveo za plaćanje registracije. Izjavljujem da neću poništiti ili osporiti transakciju kreditnom karticom, digitalni prijenos ili naplatu izravnim terećenjem.


3. Ako registriram treću osobu za Događaj, izjavljujem da sam ovlašten izvršiti registraciju u ime treće strane. Prihvaćam da se ova pravila i smjernica odnose na mene kao i na treću stranu za koju djelujem u svojstvu zastupnika ili agenta.


4. Svjestan sam da je moja registracija konačna, da se startnina plaća prilikom registracije i da je nepovratna.


5. Prihvaćam da moja registracija nije prenosiva na drugu osobu, osim u slučaju izričite dozvole Organizatora.
5a) U slučaju dozvole, izmjene su moguće najkasnije do 30 dana prije Događaja.
5b) U slučaju dozvole, prijenos na drugu osobu naplaćuje se u iznosu od € 5.
5c) U slučaju dozvole, Organizator nije obavezan mijenjati veličine pripadajuće opreme iz startnog paketa za novu osobu.
5d) U slučaju odobrenja, Organizator nije obavezan provesti izmjenu imena na startnom broju.


6. Prihvaćam da moja registracija nije prenosiva na neki drugi Događaj/Utrku, osim u slučaju izričite dozvole Organizatora.
6a) U slučaju dozvole, izmjene su moguće najkasnije do 30 dana prije Događaja.
6b) U slučaju dozvole, prijenos na drugi Događaj/Utrku moguće je ostvariti maksimalno jednom.
6c) U slučaju dozvole, prijenos na drugi Događaj/Utrku naplaćuje se sukladno vrijednosti zamjenskog Događaja/Utrke:
- Ukoliko se prijenos vrši na skuplji startni paket Događaja/Utrke, natjecatelj nadoplaćuje razliku cijene plaćenog paketa i zamjenskog paketa Događaja/Utrke u vrijeme prijenosa.
- Ukoliko se prijenos vrši na jeftiniji startni paket Događaja/Utrke razlika se ne naplaćuje, ali se ostvaruje pravo samo na startni paket zamjenskog Događaja/Utrke. Povrat razlike nije moguć.
6d) U slučaju dozvole, Organizator ne može garantirati dostupnost veličine pripadajuće opreme iz startnog paketa za novi Događaj/Utrku.
6e) U slučaju dozvole, Organizator ne može garantirati personalizirani startni broj za novi Događaj/Utrku.


7. Izjavljujem da imam najmanje 18 godina na dan Događaja. Ukoliko prijavljujem osobu koja na dan Događaja nije navršila 18 godina, izjavljujem da sam zakonski zastupnik te osobe, da sam dao pristanak za njegovu registraciju i da u ime maloljetnika prihvaćam ova pravila i smjernice.


8. Suglasan sam da Organizator zadržava pravo odbiti/otkazati moju registraciju po vlastitom nahođenju i u tom slučaju će mi startnina biti vraćena. Prihvaćam da Organizator nije odgovoran za bilo koje druge troškove.


II. ODGOVORNOST

1. Slažem se i potvrđujem da registracijom i sudjelovanjem na Događaju sudjelujem na utrci ili utrkama isključivo na vlastitu odgovornost, da sam upoznat s pravilima Događaja i da ću se pridržavati navedenih pravila, svjestan da sudjelovanje u Događaju nosi potencijalne opasnosti i rizike koji mogu rezultirati raznim tjelesnim ozljedama, uključujući i smrt.


2. Suglasan sam da pojedinci niti Organizator nisu odgovorni za bilo koju nesreću, ozljedu i štetu prije, za vrijeme ili nakon Događaja, uključujući sve potencijalne rizike i opasnosti koji mogu rezultirati raznim tjelesnim ozljedama i/ili smrću. Obeštetit ću Organizatora i Događaj u slučaju bilo kakve štete uzrokovane trećom stranom koja je rezultat djelovanja i/ili propusta koji ima veze s događajem za koji snosim odgovornost.


3. Slažem se i prihvaćam da Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljedu koje doživim na Događaju, bilo posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvanu vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon Događaja.


4. Slažem se da ću se pridržavati službeno objavljenih pravila utrke i za vrijeme, prije i nakon Događaja, uključujući i upute o sigurnom kretanju, uvjeta sudjelovanja izdanih od strane Organizatora, upute koje izdaju suci, redari i druge osobe angažirane u organizaciji utrke.


5. Ovim se odričem prava da pravnim putem tražim bilo kakvu odštetu ili naknadu za bilo kakvu štetu ili povredu ili gubitak koji nastanu za vrijeme ili u vezi s mojim sudjelovanjem u Događaju..


6. Izjavljujem da sam adekvatno osiguran od rizika gubitka koji sam pretrpio ja ili moja preživjela rodbina kao posljedicu smrti, ozljede ili bolesti prouzrokovanih mojim sudjelovanjem na Događaju.


7. Svjestan sam da sudjelovanje na Događaju zahtjeva dobro zdravstveno stanje. Moram osobno provjeriti jesam li sam zdravstveno, fizički i mentalno sposoban sudjelovati na Događaju i da sam se treniranjem i drugim adekvatnim načinima pripremio za Događaj. Organizator preporučuje trkačima da do 30 dana prije natjecanja obave preventivni liječnički pregled i dobiju liječničku potvrdu da su zdravi i spremni za tjelesne napore.


8. Poštovat ću i pridržavati se svake odluke Organizatora u vezi s mojom sposobnošću sudjelovanja u Događaju.


9. Ako se unatoč odredbama stavaka 2. i 3. ove glave pravila Organizator ipak smatra odgovornim za bilo koji gubitak koji su pretrpjeli ja, moja preživjela rodbina ili moji zastupnici, odgovornost Događaja za taj gubitak ograničena je na iznos koji je za taj gubitak platio osiguravatelj Događaja ili Organizatora.


III. PRAVILA UTRKE

ORGANIZACIJA


Utrke u sklopu Du Motion - Runners’ Days Dubrovnik organizira Dubrovačka zajednica športova u suradnji s partnerima.


KVALIFICIRANOST


Svi koji su dosegli dob određenu za pojedinu utrku i ne podliježu zabrani starta, imaju pravo na start. Svi maloljetnici moraju imati pristanak roditelja za sudjelovanje u utrci.

Minimalna starosna dob natjecatelja za sudjelovanje:

Dubrovački polumaraton - 16 godina
Utrka zidinama - 16 godina
5K - 10 godina
Dječja utrka Orlando - 5 godina
Lapad Run - 5k - 10 godina, 10k - 16 godina

Runway Run - 16 godina
Utrka Pelješkim mostom - 10 godina. Djeca 10-15 godina starosti mogu sudjelovati isključivo uz prisustvo roditelja trkača.STARTNI BROJ


Organizator osigurava svakom natjecatelju startni broj i čip za mjerenje vremena. Svi natjecatelji moraju nositi svoje startne brojeve i čipove tijekom cijele utrke. Broj mora biti jasno vidljiv na prsima ili trbuhu i ne smije biti prekriven ruksakom ili odjevnim predmetima.


Ukoliko natjecatelj sudjeluje u utrci bez pravilno pričvršćenih i jasno vidljivih startnih brojeva možda neće imati zabilježeno svoje prolazno i završno vrijeme, možda neće biti navedeni u rezultatima i/ili im se neće priznati završetak utrke. Ukoliko natjecatelj izgubi svoj startni broj na stazi, mora to prijaviti Organizatoru odmah po završetku utrke..


Organizator dodjeljuje startne brojeve svakom natjecatelju pojedinačno i nije ih moguće prenositi, reproducirati, replicirati ili mijenjati ni pod kojim okolnostima.PRATNJA I KUĆNI LJUBIMCI


Zbog sigurnosti drugih natjecatelja, pratnja nije dozvoljena za vrijeme trajanja utrke (osim službene pratnje na biciklima).
Zbog sigurnosti drugih natjecatelja, nije dozvoljeno sudjelovanje u Događaju/Utrci sa kućnim ljubimcima.VREMENSKO OGRANIČENJE


Vrijeme za završetak utrka:

Dubrovački polumaraton - 3 sata

Utrka zidinama - nema ograničenja

5K - 3 sata

Dječja utrka Orlando - nema ograničenja

Lapad Run - 1,5 sati

Runway Run - 1 sat

Utrka Pelješkim mostom - 50 min


OKREPA I PRVA POMOĆ


Okrepa i prva pomoć za natjecatelje osigurani su na stanicama duž staze utrke i/ili u startno-ciljnom prostoru.


PRIMANJE POMOĆI


Neslužbeni paceri i drugi neregistrani natjecateji nisu dozvoljeni na stazi, niti im je dozvoljeno pružanje pomoći. Natjecatelj koji tijekom Događaja primi pomoć od bilo koga osim službenog medicinskog osoblja može biti diskvalificiran.


ODUSTAJANJE


Ukoliko je odustajanje uzrokovano povredom i ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti nastaviti do okrijepne stanice ili cilja utrke, dužan je kontaktirati organizatora putem mobitela. Molimo vas da u slučaju odustajanja, povrede ili povrede drugih natjecatelja, kontaktirate organizatora na broj u nastavku:
Alen Bošković
GSM +385 98 98 042 30


DISKVALIFIKACIJA


Natjecatelj će biti diskvalificiran u slučaju korištenja bilo kakvih prijevoznih sredstava tijekom utrke, kretanja van označene staze utrke, zamjene natjecateljskih brojeva, nesportskog ponašanja ili nepoštivanja odluka organizatora.


Ukoliko natjecatelj ne završi utrku u cijelosti, bit će diskvalificiran.. Rezultat natjecatelja s nepostojećim ili neregularnim prolaznim vremenom na službenim kontrolnim točkama bit će podvrgnut kontroli i može rezultirati diskvalifikacijom. Ako natjecatelj mora napustiti stazu, može se ponovno uključiti u utrku samo na istom mjestu na kojem je i izašao.


Natjecatelj može biti diskvalificiran s Događaja i budućih događaja Organizatora ako ne poštuje pravila i smjernice Događaja.


PRAVO NA ŽALBU


Žalbe se podnose odgovornoj osobi u pisanom obliku po završetku događaja, najkasnije u roku od 3 dana.


PROMJENE, ODGODE I OTKAZIVANJA


Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave napravi promjene na stazi, okrepnim stanicama i stanicama za pomoć, odgodi Događaj i/ili vrijeme održavanja, zaustavi Događaj za vrijeme održavanja ili odredi rezervnu stazu. O svim eventualnim promjenama natjecatelji će biti obaviješteni putem službene web stranice.


Događaj će se održati u svim vremenskim uvjetima. Međutim, u slučaju pojavljivanja bilo kojeg događaja ili niza događaja izvan kontrole Organizatora, bilo da se takav događaj ili događaji, pojedinačno ili zajedno, smatraju višom silom ili ne, materijalno i štetno utječući na Hrvatsku, susjedno područje i/ili Europsku uniju, uključujući bez ograničenja:

- izuzetno loše vremenske uvjete, požar, poplavu, uragan, tajfun, zemljotres, munje i eksplozije

- građanske ili političke nemire, štrajkove (bilo zakonite ili nezakonite), izolacije, zastoje, prirodne katastrofe, epidemije, pandemije

- čin rata ili terorizma

- ili bilo koji drugi oblika poremećaja u zemlji domaćinu, susjednoj regiji ili Europskoj uniji;

Organizator može izvršiti promjene u izvedbi Događaja, odgoditi ga ili otkazati zbog sigurnosnih razloga ili službenih naloga nadležnih institucija u bilo koje vrijeme ili u kasnijem terminu. U gore navedenim slučajevima sudionici nemaju pravo na povrat već plaćenih registracija, niti je Organizator odgovoran za ostale troškove.IV. OSOBNI PODACI I MEDIJSKA SUGLASNOST

Dajem organizatoru izričito dopuštenje korištenja osobnih podataka koje sam pružio, kao i mojih vremenskih rezultata ostvarenih na Događaju kako bi ih mogao:

- pohraniti u datoteku

- staviti na raspolaganje trećim stranama

- koristiti za otvaranje profila na kojem se obrađuju osobni podaci koje sam pružio i moji rezultati na Događaju, odnosno profila koji će u budućnosti omogućiti Organizatoru pristup mojim osobnim podacima i mojim rezultatima na Događaju.


Dajem Organizatoru dozvolu za korištenje mojih osobnih podataka (kontaktni podaci i adresa e-pošte) za slanje podataka i prijavu rezultata na Događaju.


Dajem Organizatoru dozvolu da za vrijeme i nakon Događaja koristi i javno objavi u novinama, na internetu i društvenim mrežama moje ime, datum rođenja, mjesto stanovanja, rezultate natjecanja i, ako je to dio rangiranih kategorija Događaja, starost i spol.


Ako u bilo kojem trenutku želim povući ovo dopuštenje, mogu poslati e-poštu sa zahtjevom u tu svrhu na info@du-motion.com.


Registracijom i sudjelovanjem u Događaju, pristajem da se sav fotografski i/ili snimljeni materijal može objaviti, koristiti i prikazivati javno, te na druge načine iskorištavati u svrhu promocije Događaja.


Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva Saznaj više...
Odbijam
Prihvaćam